Avfallshantering för produktion

Inom produktion hanteras en ständig och varierad mängd avfall i olika kombinationer, däribland kartong- och plastförpackningar, burkar, stål och mjukt komprimeringsbart avfall.