Skolor, universitet och högskolor

Utbildningsinstitutioner behöver smidiga avfallshanteringslösningar för att kunna hantera det konstanta och varierade flödet av avfall som produceras på plats.