Videor: Mil-tek 509HD balpress

Balpressen Mil-tek 509HD är den perfekta lösningen för att hantera stora volymer kartong och/eller plast, i synnerhet när utrymme är en bristvara. Trots att den inte kräver mycket utrymme kan balpressen 509HD producera en bal på upp till 400 kg.