Varför Mil-tek?

Att skapa en miljövänlig produkt är inte bara att ta fram en lösning; den ska vara miljövänlig ur alla aspekter.