Mil-teks uppdrag

På Mil-tek tillhandahåller vi unika, tryckluftsdrivna och utrymmessnåla komprimeringslösningar, för avfall och förpackningsmaterial. Varför?