Detaljhandel

Inom detaljhandeln hanteras en ständig och varierad kombination av plast- och förpackningsavfall, i både lager och affärslokaler.