Återvinning och avfallshantering för hotell och restauranger

Hektiska arbetsmiljöer, stora avfallsvolymer och  höga hygienkrav gör att hotell och restauranger måste arbeta strategiskt med sin avfallshantering.