Lösningar för avfall och återvinning inom logistiksektorn

Avfallshantering inom logistikbranschen är en väl avvägd och teknisk verksamhet, som måste storleksanpassas så det passar varje arbetsplats.