Lösningar för balning och återvinning av kartong/wellpapp

Mer än 50 % av allt avfall från verksamheter är wellpapp. Det tar mycket utrymme.