Mil-teks lösningar för balning och återvinning av plast

Vi återvinner bara 5 procent av den plast vi producerar. Det ska vi ändra på.